Administració de comunitats.
Tot el que necessites.

 

Finques Sancho / Administració de comunitats

Estàs cansat de tractar amb administradors de comunitats que no et donen el servei ni l’atenció que et mereixes?
Està a les teves mans canviar-ho.

Tasques i serveis ordinaris d'administració de comunitats i finques, a Reus i a l'Ametlla de Mar:

Gestió comptable

 • Pressupost
  Confecció del pressupost anual.
  Distribució del pressupost i càlcul de les quotes resultants.
 • Ingressos
  Gestió de cobraments de rebuts. Domiciliats i no domiciliats.
 • Estat de comptes
  Confecció de l'estat de comptes anual d'ingressos i despeses.

Gestió administrativa

 • Reunions
  Confecció i enviament de la convocatòria per a les reunions.
  Assistència de l'administrador de comunitats i finques col·legiat a les reunions.
  Redacció i enviament de les actes derivades de les reunions.
  Transcripció de l'acta al llibre d'actes.
 • Gestió i control
  Gestió i seguiment de l'execució dels acords adoptats en l'acta.
  Control i supervisió de les empreses que prestin algun tipus de servei a la comunitat.
  Vetllar pel correcte manteniment de l'edifici, adoptant les mesures necessàries davant de reparacions urgents.
 • Estalvi
  Estudis constants dels preus de mercat dels serveis, per mirar de reduir despeses.
  Recerca de pressuposts per a la realització d'obres de manteniment i/o millora d'elements comunitaris, així com de pressuposts de serveis (neteja, ascensor, extintors, assegurances, etc.).
 • Tràmits
  Tràmits en organismes oficials (Ajuntament, Hisenda, Seguretat social, etc.).

Gestió legal i normativa

 • Legal
  Assessorament legal als propietaris de qüestions comunitàries.
  Reclamació de quotes de comunitat impagades.
  Custodia documentació comunitat.
  Redacció i/o modificació d'estatuts o reglament de règim intern.
  Realitzar actes de mediació.
 • Normativa
  Assessorar legalment a la comunitat per acomplir les normatives legals vigents que afecten les comunitats (ITE, RBT, model 347, model 111, etc.).
 

Demana'ns
un pressupost.

No ho dubtis. Hi sortiràs guanyant! Descomptes especials en el preu dels nostres honoraris d'administració de comunitats.